Blaricums Belang

Al ruim 25 jaar Uw Belang!

Blaricums Belang is een politieke groepering van iedereen.

  Los van de landelijke partijpolitiek, zetten wij ons in voor ons unieke dorp Blaricum. 


Start
Verkiezingsprogramma
Beloofd is Beloofd
Kandidatenlijst
Het Dorp - Mijn Dorp
Agenda
Archief & Links
Zoeken
Discussies
Contact

Deze pagina bevat koppelingen naar publieke discussies over de gemeenteraadsverkiezingen 2006. We beveiligen en gebruiken een aparte website voor interne discussies en aantekeningen betreffende de gemeenteraadsverkiezingen.

Functionaliteitsdiscussie

We gebruiken deze discussie om suggesties vast te leggen over de vereisten voor van een goed werkend bestuur in de gemeenten. Deze locatie dient als open forum voor onderwerpen, bijvoorbeeld de onderdelen die in het ontwerp moet worden opgenomen. Deelnemers worden ook in staat gesteld deel te nemen aan een openbare discussie over de voor- en nadelen van de diverse verzoeken om verbeteringen. Iedereen kan suggesties indienen.

Knowledge Base

We gebruiken deze discussie om veelgestelde vragen en antwoorden vast te leggen die zich in de periode voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen voordoen. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen zullen wij trachten een levendige discussie op gang te houden.


Start Verkiezingsprogramma Beloofd is Beloofd Kandidatenlijst Het Dorp - Mijn Dorp Agenda Archief & Links Zoeken Discussies Contact

 
Bij problemen met of vragen over deze website kunt u contact opnemen met [webmaster@blaricumsbelang.nl].
Laatst bijgewerkt: 12 maart 2006.